Over de schrijver

U wilt waarschijnlijk iets meer over mij, en mijn motivatie om dit soort artikelen te schrijven, weten.

Mijn kennis en ervaring ligt op diverse vlakken namelijk macro- en bedrijfseconomie, strategische marketing van met name diensten en ICT in de ruimste zin van het woord. Ik ben altijd actief geweest in de financiële wereld. Dit de laatste jaren als interim-manager voor zowel organisatie– als ICT vraagstukken en projecten.

Mijn interesse gaat in sterke mate (dat zal u niet verbazen !) uit naar financiële en politieke ontwikkelingen met name in de EU en alle ontwikkelingen rond de Euro. Veel belangrijke ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor inwoners en bedrijven binnen de EU krijgen vaak summiere media aandacht zonder de consequenties duidelijk aan te geven. Denk hierbij aan nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving, politieke besluitvorming of beslissingen van de ECB. Een zeer actueel onderwerp is de Brexit en de gevolgen die dit voor iedereen in Europa zal krijgen.

Het verstrekken van informatie over een relevant en actueel onderwerp is ook nog eens afhankelijk van allerlei vaak subjectieve aspecten zoals de heersende cultuur, politieke voorkeuren en persoonlijke belangen. Daardoor gaat vaak de werkelijke betekenis van een belangrijke ontwikkeling of een belangrijk besluit verloren. De pers leeft ook vaak met de waan van de dag.

Mijn doelstelling is om diepgaand informatie uit zoveel mogelijk bronnen over een bepaald actueel onderwerp te verzamelen. Dit door raadpleging van allerlei media en andere bronnen uit meerdere landen. Dit aangevuld met analyses vanuit mijn eigen kennis en ervaring. De bedoeling is om daardoor een meer dimensionaal en zo objectief mogelijk beeld te creëren.

Door deze informatie met u via deze website te delen en eventueel te bediscussiëren kunnen u en ik onze visie en ideeën vormen en versterken. Dit leidend tot meer diepgang en bewustwording van wat er gaande is in onze samenleving.