Zijn er in Europa voordelen te behalen met een Federatie?

2/21/2017 12:41:48 PM Richard van Tongeren 0 comment

Het oorspronkelijke idee om van Europa een Federatie te maken kwam in 1945 van de Franse intellectueel Jean Monnet die nu wordt gezien als de vader van het idee voor het oprichten van een Federaal Europa. De Italiaan De Gasperi, de Duitser Hallstein, de Belg Spaak en de Fransman Schumann en anderen voegden zich bij Jean Monnet. Zij hadden de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en dachten dat als de landen in Europa hun soevereiniteit zouden overdragen aan een Centraal Federaal gezag de status van de landen hierdoor verandert in provincies. Daardoor zouden nieuwe oorlogen vermeden kunnen worden want provincies voeren geen oorlog met elkaar.

Men tracht nog steeds om een Federatie van Europa te maken met een volledige economische en politieke integratie naar het voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika. Er zijn echter grote verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa.
De Verenigde Staten zijn een relatief jong land met een andere mentaliteit dan in Europa. Gesticht door de komst van immigranten uit verschillende delen van de wereld die huis en haard achterlieten om een bestaan op te bouwen in het nieuwe Amerika. Deze pioniersgeest is daar nog steeds aanwezig.
Ik heb in de Verenigde Staten gewoond en was in het begin verbaasd hoe makkelijk een gezin, qua mentaliteit, van New York naar Californië of Michigan verhuist om daar te werken. Als een gezin in Nederland naar een ander land binnen de "Federatie" Europa verhuist, soms enkele honderden km's verder, dan maken zij kans om in het tv-programma "Ik vertrek" te komen zodat wij daar de uitdagingen van dit gezin kunnen volgen.

De cultuurverschillen tussen de Staten van de Verenigde Staten onderlinge zijn veel kleiner dan de cultuurverschillen tussen de Europese landen, met hun eeuwenoude cultuur en waar de landsgrenzen na diverse oorlogen getrokken zijn.
Een ander groot verschil is dat wij in Europa verschillende talen spreken, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar Engels de voertaal is. Er zijn in Europa 24 officiële talen en alle EU-documenten worden in deze talen uitgegeven. Bij plenaire vergaderingen in Brussel zijn tolken noodzakelijk om met elkaar te communiceren. Bij onderling overleg tracht men over te stappen in het Engels, want dat is de enige taal die men veelal gemeenschappelijk spreekt, ook al is het soms gebrekkig.

Het vinden van een baan in een ander land is praktisch onmogelijk als men de taal van dat land onvoldoende beheerst. Het starten van een B&B of ander soort bedrijf zorgt voor de nodige uitdagingen. Bij het aanvragen van een vergunning of een hypotheek kan men de documenten niet lezen en op het gemeentehuis begrijpen ze elkaar niet. Bovendien is de wet – en regelgeving totaal anders. Daarnaast spreken de kinderen op school de taal nog niet en is het onderwijssysteem en niveau anders.

Bij een Federatie hoort een uniform leger zoals in de VS. Hoe kan zo’n leger in Europa efficiënt en effectief functioneren als de onderlinge communicatie, de commandovoering en instructies voor het bedienen van het materieel in zoveel verschillende talen moet plaatsvinden. Dit alles bij elkaar maakt dat deze taalproblematiek een "Toren van Babel" creëert.

Taal is ook emotie. Het spreken van dezelfde taal schept een hechtere band en voorkomt onnodige misverstanden. De uitdrukking “zij spreken dezelfde taal” betekent dat zij op dezelfde golflengte zitten, elkaar begrijpen, dezelfde mening hebben. Als mensen in Friesland onder elkaar zijn spreken zij Fries terwijl daar iedereen ook Nederlands spreekt. Men voelt klaarblijkelijk hierdoor meer verbondenheid?
Dit ontbreekt ten enenmale tussen de landen onderling in Europa.

Conclusie.
Een Federatie zoals in de Verenigde Staten met een centrale regering heeft diverse voordelen zoals; Het verhuizen naar een andere staat voor werk of het starten van een bedrijf is eenvoudiger. Er is op centraal niveau een uniforme wet – en regelgeving. Dit kan leiden tot meer economische groei. Het hebben van 1 leger, buitenlands beleid, inlichtingendienst is efficiënt en effectief en geeft hierdoor meer invloed in de wereld dan als de staten afzonderlijk deze zaken moeten regelen.

Door de grote cultuurverschillen en een "Toren van Babel" met 24 officiële talen, zijn de voordelen van een Federatie in Europa veel kleiner terwijl de omvang, kosten en complexiteit van dit project gigantisch zijn.
Daarnaast neemt de weerstand van de burgers tegen het overdragen van de soevereiniteit aan de politici in Brussel sterk toe. Brexit is hier een voorbeeld van.

Wordt het niet eens tijd voor een objectieve analyse met de voor – en nadelen over de vorming van een Federatie in Europa. Vervolgens kunnen de burgers dan beslissen of zij deze Federatie willen.
Tenslotte gaat het uiteindelijk om het leven en welzijn van de burgers, nietwaar?


0 reacties