Is Brexit positief of negatief voor Engeland?

2-11-2016 16:52:52 Richard van Tongeren 0 comment

Er was voor de Brexit verkiezingen geen manifest met de contouren hoe dit proces zou moeten verlopen en wat het betekent voor iedereen. Er was ook geen objectief rapport over de voor – en nadelen zodat de kiezers een weloverwogen beslissing konden nemen.
In plaats hiervan vlogen dreigementen en waarschuwingen van de voor – en tegenstanders over de mogelijke gevolgen over en weer, meestal met one-liners en warrige discussies.

De complexiteit van Brexit is, met zoveel variabelen en schuivende panelen, zodanig groot dat niemand in staat is om dit geheel te overzien. Voor een analyse is het noodzakelijk te kijken naar de belangrijkste reden van de kiezers, de economische feiten en de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen de EU en wat het lidmaatschap Engeland tot nu toe gebracht heeft.

Een van de belangrijkste redenen van de kiezers voor Brexit.

Een van de belangrijkste redenen voor velen is het wederom verkrijgen van volledige autonomie. Men begint genoeg te krijgen van de gevestigde instellingen, de carrière politici en het dictaat van de bureaucraten, niet verkozen door de burgers, in Brussel.

Deze trend naar autonomie speelt in veel landen zoals Spanje, Schotland, Frankrijk, Italië maar steekt ook de kop op in Nederland. Het autonomie onderwerp kwam in de media en discussies nauwelijks ter sprake uit vrees om deze “doos van Pandora” te openen.

Margaret Thatcher in haar historische speech in Brugge in 1988;

Haar beroemde afwijzing van het gecentraliseerde, niet verantwoordelijke, federale Europa van Delors. Margaret Thatcher stelde in plaats daarvan een breder, gedecentraliseerde, naar buiten gericht democratisch Europa van onafhankelijke, vrije handel en samenwerking van nationale staten voor.

De houding van politieke EU leiders over Brexit.

Na Brexit is een economische samenwerking tussen Engeland en de EU voor beide partijen van cruciaal belang.
Het handelstekort van Engeland met de EU is substantieel hetgeen positief is voor de export van de EU. Daarnaast is Engeland bijvoorbeeld ook de grootste importeur van Duitse auto’s in Europa.

Om een Unie te kunnen vormen en in stand te houden moet het aanwijsbare voordelen bieden zodat landen zich hier graag bij aansluiten.Verschillende leiders komen echter met allerlei dreigementen om de stemming voor de Brexit onderhandelingen te beïnvloeden. Het enige dat echter telt is hoe men zich aan de onderhandelingstafel opstelt en het uiteindelijke resultaat.

Hollande van Frankrijk vindt bijvoorbeeld dat dreigementen tegen Engeland noodzakelijk zijn en dat een forse prijs betaald moet worden om de EU te mogen verlaten want anders willen andere landen de EU ook verlaten.
Dit zijn woorden van een leider van een democratisch buurland en militaire bondgenoot. Wat hij tevens hiermee toegeeft is dat de Europese Unie bijeen gehouden wordt door angst.
Deze houding van politici zal de mening van de Engelsen alleen maar versterken dat een Brexit goed is voor hun land.

De status van de voorspellingen van voor de Brexit verkiezingen.

Velen, ook vooraanstaande instellingen, hebben diverse voorspellingen gedaan over de consequenties van een Brexit.
Hieronder een korte selectie van voorspellingen van voor de Brexit verkiezingen en wat men nu vindt van de huidige situatie;
Treasury department; Onmiddellijke en diepgaande economische schok, stijging werkeloosheid met 500.000 en BNP wordt 3,6% kleiner.
Nieuwe berekening; Groei Economie 0,5% in 3e kwartaal. Juni-augustus 106.000 extra arbeidsplaatsen en verwachte groei in 2017 1,1%.
David Cameron; Economische onzekerheid betekent minder investeringen en leidt tot een recessie.
Huidige situatie; consumenten uitgaven stijgen 1,6% in juli, dit is 1,6% hoger t.o.v. vorig jaar.
IMF; Onzekerheid geeft negatieve effecten.
Nu; IMF geeft toe dat de voorspellingen er flink naast zaten.
Bank of Engeland; Verwachte daling in groei, stijgende inflatie kan leiden tot een technische recessie.
Nu; meeste landen willen handel drijven met Engeland en Brexit creëert zeer grote mogelijkheden.
OECD; onzekerheid leidt tot negatieve economische schok en grote impact op groei met – 0,5% in 2017 en 2018.
Nu; Voorspelling van economische groei met 1% in 2017 in plaats van een recessie.

Aantal feiten en gebeurtenissen van de afgelopen periode.

• Engeland is de 5e economische wereldmacht en heeft het sterkste leger van Europa.
• De economische groeipercentages van het Engelse BNP bereikten hun hoogtepunt in 1973 en zijn na toetreding tot de EU alleen maar gedaald.
• Engeland is het grootste financiele centrum van Europa. De dreiging van banken om naar een ander land te verhuizen is dan ook niet realistisch. Velen van de honderd duizenden werknemers willen absoluut niet naar Frankfurt verhuizen en Frankrijk is met zijn enorme bureaucratie, sociale wetgeving en belastingdruk niet aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren.
• 14 landen, waaronder China, India, Australië, Brazilië hebben reeds openlijk verklaart een handelsakkoord met Engeland te willen sluiten.
• De devaluatie op dit moment van het Britse pond is noodzakelijk en wenselijk en gunstig voor de export. Het pond is nu bijna “fair value” gebaseerd op de reële effectieve wisselkoers gebruikt door het IMF.
• Banken in Europa voelen de enorme druk veroorzaakt door het grote percentage NPL’s (non performing loans) leningen die niet of slechts gedeeltelijk terug betaald kunnen worden.
Een paar voorbeelden; Engeland, Nederland en Denemarken met lage percentages van respectievelijk 2,3%, 2,7% en 3,6%. Maar Bulgarije; 13,7%, Ierland; 15,8%, Italië; 16,6%, Portugal; 19,2%, Griekenland; 46,6%, Cyprus; 48,5%, Slovenië; 19,7%, Spanje; 6,3%.

Volgens een recent rapport van de economische denktank Global Britain zouden, indien Engeland in de EU blijft, de Engelse bedrijven en belastingbetalers geconfronteerd worden met nieuwe torenhoge kosten voor het redden van de door crisis getroffen EU-landen.

Hoe groot is het voordeel voor Engeland van de open grenzen in de EU.

Hollande en Merkel vallen in de Brexit discussie terug op de 4 vrijheden in de EU overeenkomst wet; vrij verkeer van mensen, goederen, dienstverlening en kapitaal. Deze vrijheden gelden in de praktijk vaak niet. 70% van de EU economie is dienstverlening maar het is slechts 22% van de interne EU handel. Alle pogingen om dienstverlening open te stellen voor grensoverschrijdende handel zijn mislukt tot schade van Engeland.

De wet “land van oorsprong” dat bedrijven zou toestaan om overal in de EU te opereren onder de eigen binnenlandse wetgeving is nooit echt van de grond gekomen. Gezondheidszorg, transport, wettelijke - en belasting dienstverlening vielen niet onder deze richtlijn. Grensoverschrijdende Online handel is minimaal wegens diverse blokkades en er is geen open markt van enige betekenis voor dienstverlening.

Hotel Californië.
Bij het schrijven van dit artikel moest ik denken aan de tekst in het nummer “Hotel Californië” van The Eagles.
You can always check out but you can never leave.

Konklusie.

Een zeer belangrijk argument voor velen is dat Engeland haar autonomie volledig moet terug krijgen om zelf te kunnen beslissen over cruciale zaken zoals het toelaten van vluchtelingen en haar soevereiniteit niet moet overdragen aan Brussel, dat nog meer Europese integratie wil. Dit onderdeel is niet te kwantificeren in geld of andere economische grootheden.

Engeland is de 5e economische wereldmacht en het financiële centrum van Europa en heeft haar eigen valuta, het Britse pond. Het is een sterke handelsnatie waar veel landen zaken mee willen doen. De economische ontwikkelingen zijn na de Brexit verkiezingen tot nu toe positief terwijl de economische situatie in de EU verslechterd.

Met de keus van Brexit krijgt Engeland haar volledige soevereiniteit terug en economisch gezien kan het voor Engeland positief uitpakken.


0 reacties