Het mislukte EU-ontwerp en de grote kloof tussen West - en Oost-Europa

10/6/2016 8:53:15 PM Richard van Tongeren 0 comment

Oorspronkelijk gepubliceerd in het engels door Martin Armstrong van www.armstrongeconomics.com.

Er is een grote kloof in Europa tussen Oost en West, waar zelden of nooit over gesproken wordt. Er is een enorme ongelijkheid ontstaan na de val van de Berlijnse Muur. Euroland is geen gelukkige plek. Sterker nog, sommige landen zijn lid van alle Europese integratie niveaus (EU, Eurozone, Schengen), zoals Estland, Letland, Litouwen, Slowakije en Slovenië. Dit staat echter in schril contrast met andere landen die lid zijn van de EU en van het Schengengebied, maar niet van de eurozone, zoals Polen, Tsjechië en Hongarije. Sommige anderen zijn lid van de EU maar vormen een groep van tweede-rangs leden zoals Bulgarije, Kroatië, Roemenië evenals Groot-Brittannië zelfs voor BREXIT.

In deze chaos voegen we nog een groep kandidaat-lidstaten toe die de belofte hebben gekregen dat een snel lidmaatschap in overweging genomen wordt, maar blijven in het politiek ongewisse zoals Turkije en Oekraïne. Er blijft terughoudendheid om deze landen te voorzien van het privilege van vrij verkeer binnen Europa (Schengengebied).

De consequentie is dat we een mengelmoes van combinaties hebben met een verschillende mate van integratie dat ervoor zorgt dat er verschillende rechten zijn tussen het ene lid en het andere. Dit creëert wezenlijk een ongelijke behandeling binnen het Europese Unie experiment.

Eurozone landen (zij die de euro gebruiken) proberen verheven en superieur over te komen. Roemenië was eigenlijk het eerste land dat een aanvraag indiende voor het EU-lidmaatschap in 1995. Desalniettemin lopen Bulgarije en Roemenië het risico te worden achtergelaten aan de andere kant van de nieuwe Euro Muur die door Brussel wordt gebouwd. Een dergelijke politieke ontwikkeling zou deze twee landen buiten sluiten en geeft het risico dat de Balkan-regio terug gaat naar de Russische invloedsfeer wanneer de economie sterker verslechterd.

Deze grote kloof tussen Oost en West is een groot probleem dat de stabiliteit van het gehele EU-plan bedreigt.

De vluchtelingen crisis heeft de situatie verslechterd nu het Schengenakkoord begint af te brokkelen. Bovendien, in de West Europese Eurozone, blijven de culturele verschillen bestaan en alle pogingen om de federalisering af te dwingen zijn mislukt, zoals blijkt uit de invloed van separatistische bewegingen met BREXIT.

Dan hebben we in Midden- en Oost-Europa, deze vormen niet één homogene cultuur, een grote economische ongelijkheid. De gemiddelde lonen in Centraal- en Oost-Europa variëren van € 350 in Bulgarije en ongeveer € 1.100 in Slovenië, die op een lijn zitten met de armste landen in West-Europa, zoals Griekenland en Portugal. De lonen in Bulgarije zijn ongeveer €330, dat is zelfs minder dan de Chinezen verdienen. Het adopteren van een gemeenschappelijke Euro-munt heeft door deze grote economische verschillen een zeer deflatoire werking.


0 reacties