De waanzin van negatieve rente

9/29/2016 2:22:06 PM Richard van Tongeren 0 comment

De Europese Centrale Bank en politici willen met een negatieve rente (men wil zelfs naar -/- 2%) de burger dwingen om meer te consumeren en met een lage rente op leningen de bedrijven verleiden tot meer investeringen om zo de economie een impuls te geven. Bedrijven investeren echter alleen als zij mogelijkheden zien om geld te verdienen en zij, evenals de burgers, vertrouwen hebben in de toekomst en de economie. Dit is onafhankelijk van de rentestand.

Negatieve rente vernietigt de spaarrente inkomsten en ruïneert het Banken – en Pensioen - systeem, waardoor uiteindelijk de Pensioenpremies en Pensioenuitkeringen straks omlaag gaan. De spaarzame Nederlander zal met een lager besteedbaar inkomen en een dalend kapitaal eerder minder dan meer geld gaan uitgeven.

Draghi, president van de ECB, heeft op 28 september 2016 een heel nieuwe kijk op de lage rentestand gegeven:
De Duitse spaarders profiteren van de afschaffing van de spaarrente, omdat het de economie stimuleert en dit creëert nieuwe banen.

De Europese Centrale Bank kan zelfs niet begrijpen dat mensen bij een negatieve rente hun geld van de bank halen en andere mogelijkheden zoeken om hun geld te bewaren. Dit brengt risico’s met zich mee voor het Bankensysteem, zeker als er straks een run van de spaarders voor hun geld komt. De grote financiele problemen bij de grootste Europese bank "De Deutsche Bank" ondermijnen het vertrouwen ook nog. 
Denk aan situaties, zoals nog niet zo lang geleden, in Engeland en Griekenland.

Na maanden van negatieve rente is er nog steeds geen herstel van de economie. Het medicijn werkt niet maar desondanks verhogen we straks de dosering naar een negatieve rente van 2%.

NIET CONSUMEREN MAAR PRODUCEREN CREEERT WELVAART.

Dit schreef John Stuart Mill al in 1829;
Het gebruikelijke effect van de pogingen van de overheid om de consumptie te bevorderen is alleen om te voorkomen dat mensen gaan sparen om zodoende onproductieve consumptie (schrijver; tv’s, meubels, etc.) te stimuleren ten koste van het produceren van productieve middelen (schrijver; tractoren, machines).
Dit vermindert de nationale rijkdom door maatregelen die juist bedoeld waren om de welvaart te verhogen. Een land wordt juist welvarender door te produceren en niet door te consumeren. Waar sprake is van produceren kunnen we er zeker van zijn dat er geen gebrek is aan consumeren”.

John Stuart Miller, “Of the influence of Consumption on Production”’ Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, 1829.

Het sneller dan noodzakelijk aanschaffen van goederen (auto, tv, meubels) om de economie te stimuleren, zijn veelal bestedingen die onttrokken worden aan de toekomst. Dit wil zeggen; dat toekomstige uitgaven besteedt in het heden uiteraard ten koste gaan van deze uitgaven in de toekomst.

Daarnaast zorgt het aanschaffen in Nederland van auto’s, tv’s, kleding, meubels weliswaar voor meer werkgelegenheid maar niet in Nederland, wel in landen zoals, Japan, China, Duitsland, Korea waar deze consumenten goederen geproduceerd worden.
De werkgelegenheid in Nederland blijft beperkt tot de verkoop – en onderhoud-kanalen. Dit leidt bovendien tot hogere importen hetgeen slecht is voor onze handelsbalans.


0 reacties