Dalende economische welvaart en slecht leiderschap bedreigen de € en EU

12/13/2016 4:03:44 PM Richard van Tongeren 0 comment

De verwarring en chaos over het voortbestaan van de € en de Europese Unie lijkt dagelijks groter te worden.


De Europese Unie met 28 leiders die ieder een land vertegenwoordigen met een eigen taal, cultuur, wetgeving en economie maken de EU onbestuurbaar. Dit leidt ertoe dat deze 28 landen altijd hun eigen belang dienen.
Een Europese Commissie die streeft naar steeds meer centrale macht en een Federale Staat, terwijl de EU-burgers juist willen dat de soevereiniteit van hun land behouden blijft en sterker nog de oorspronkelijke soevereiniteit terugkeert, vergroot de  chaos alleen maar. (zie ook op deze website; “Europese Unie is met 28 leiders onbestuurbaar”).

Verschillende partijen willen uit het € - en/of EU – project stappen. Er zijn nauwelijks analyses over de voor – en nadelen, consequenties en risico’s. Indien deze stroming doorzet dan is een splitsing binnen de EU niet meer te vermijden.

Wat zijn de oorzaken van deze verwarring in de EU, waarom kan het €-project zonder hervorming uiteindelijk niet overleven en wat zal het uiteindelijke resultaat zijn.

 

DALENDE ECONOMISCHE WELVAART HEEFT POLITIEKE GEVOLGEN.
De wereldeconomie, dus ook die in Europe, bevindt zich in een neerwaartse spiraal. Dit heeft waarschijnlijk een langdurig karakter. Als de economie achteruit gaat en de werkeloosheid stijgt, in sommige landen bij de jeugd met 40-50%, dan komt er, ook historisch gezien dan ontstaat er onrust onder de bevolking.

Politici geven meer geld uit dan er binnen komt waardoor de schulden steeds groter worden.   
De staatsschulden zijn hierdoor als percentage van het BNP fors gestegen. Zodra de rente stijgt, hetgeen zeker gaat gebeuren, dan worden de rente en aflossingen onbetaalbaar. (zie ook; Nu extreem lage rente maar wanneer komt het kantelpunt).

Politici kiezen liever niet voor het onzekere pad van de noodzakelijke hervormingen maar voor het in stand houden van de status quo met belastingverhoging als de financieel economische situatie slechter wordt. Hierdoor hebben de burgers minder geld te besteden waardoor de economie slechter gaat.

Bij een neergaande economie, worden de huidige EU-leiders door de kiezers vervangen; Hollande in Frankrijk, Cameron in Engeland, Renzi in Italie. Merkel in Duitsland probeert met beloftes voor het terugsturen van 100.000 vluchtelingenhet tij te keren om de verkiezingen in 2017 te winnen.

De kiezers willen verandering want men is niet tevreden met de huidige situatie.

 

LEIDERSCHAP IN DE EUROPESE UNIE.
Het belang van de politici om aan de macht te blijven is afhankelijk van de kiezers in eigen land. Daarom worden beslissingen genomen in het eigen landsbelang en niet in het algemene Europese Unie belang. De houding van Merkel inzake de crisis in Griekenland en haar politiek van bezuinigingen was slecht voor de EU maar goed voor haar opiniepeilingen in Duitsland.

De keuze van Engeland (BREXIT) om de EU te verlaten en de opkomst van Anti-EU partijen stort de EU in een identiteitscrisis.

Met 28 leiders is het praktisch onmogelijk om een eenduidig strategisch beleid te voeren maar de wijze waarop de Europese Commissie in Brussel leiding geeft aan deze ontwikkelingen leidt eerder tot meer dan minder verwarring. Onderhandelingen met Engeland zijn in ieders belang maar de Eurpese Commissie wil BREXIT zo moeilijk mogelijk maken voor de Engelse bevolking om andere lidstaten ervan te weerhouden om ook uit de EU te treden.

De burgers in de EU willen meer soevereiniteit terwijl Brussel juist streeft naar een Politieke Unie binnen 1 Federale Staat. 

De leiderschap structuur en de wijze waarop men leiding geeft bedreigen het voortbestaan van de EU in de huidige vorm. 
 

ZONDER HERVORMING IS HET €-PROJECT GEDOEMD TE MISLUKKEN.
Bij de invoering van de € hebben de Eurolanden 1 valuta gekregen maar zijn de schulden van ieder land niet EENMALIG samengevoegd tot 1 totale EURO-ZONE schuld onder verantwoordelijkheid van de ECB (Europese Centrale Bank).
Deze Euro-zone schuld had dan de status van Reserve Kwaliteit Lening gekregen waar de gehele Eurozone garant voor staat.
Een valuta zonder 1 schuld maar met 19 schulden van de verschillende landen in de Eurozone werkt niet en is niet levensvatbaar. Het consolideren tot 1 schuld was en is echter politiek niet haalbaar. Men begon in ieder geval met de € valuta met het idee om later de staatsschulden van de Eurolanden samen te voegen.

Indien men deze schulden had samengevoegd tot 1 schuld voor de gehele Eurozone dan had ieder land hierna obligaties kunnen uitgeven die als een lokale schuld beschouwd worden en hadden niet de status van Reserve Kwaliteit Lening gekregen. De banken hadden dan reserves voor deze lokale obligaties in hun portefeuille moeten aanhouden. Deze zouden geen onderdeel uitmaken van de schuld van de Eurozone. De Eurozone kan dan vergeleken worden met een Federale Staat met 19 lidstaten.

In dat geval zou de financiële structuur van de Eurozone vergelijkbaar zijn met de VS. Indien in die situatie bijvoorbeeld Griekenland bankroet gaat dan heeft dat geen consequenties voor de kwaliteit van de schuld van de Eurozone, waar de gehele Eurozone garant voor staat en daarmee de sterkte van de €. Het probleem zou dan volledig op het bord van Griekenland liggen.

Schulden die Griekenland of een ander Euroland na de invoering van de € en het creëren tot 1 Eurozone schuld maken hebben de status van een lokale schuld en de schuldeisers zijn eventueel hun investering kwijt. Er breekt dan geen paniek uit zoals nu regelmatig het geval is met Griekenland of Italië. (zie voor uitgebreide analyse op deze website; “Het Euro-systeem kan zonder hervorming niet overleven”)

 

EEN VOORBEELD VAN DE EU BUREAUCRATIE IN BRUSSEL.
Gepubliceerd door Martin Armstrong van www.armstrongeconomics.com.

Byzantinisme is een moderne vergelijking met de complexiteit van de politieke structuur van het vroegere Byzantijnse Rijk.
Het gezegde dat GOD schiep de 10 geboden en de mens heeft tientallen miljarden woorden nodig om hetzelfde te herformuleren is werkelijk Byzantijns.

De EU is uitgegroeid tot een moderne Byzantijnse overheid. Het reguleren voor de verkoop van de verschillende groentesoorten kool vergt alleen al 2600 woorden.

Een vergelijking;
24 woorden voor; Stelling van Pythagoras;
67 woorden voor; Principe van Archimedes;
170 woorden voor;10 Geboden;
1300 woorden voor;Onafhankelijkheidsverklaring van de VS;
7818 woorden voor;De grondwet van de VS en 27 wijzigingen.
 

CONCLUSIE.
Langdurig hoge (jeugd)werkeloosheid en dalende economische welvaart veroorzaken historisch gezien onrust en vervanging van de zittende politici.

Een leiderschap bestaande uit 28 regeringsleiders die het landsbelang laten prevaleren boven het algemene EU belang en de bureaucratie in Brussel maken de EU onbestuurbaar.

De Europese Commissie wil meer macht in een grote Federale Staat terwijl de EU-burgers juist meer soevereiniteit willen maakt de verwarring groter.

Doordat men de nationale staatsschulden niet eenmalig heeft samengevoegd tot 1 EURO-ZONE schuld waar de ECB achter staat, betekent dat de EURO niet kan overleven.

 


0 reacties