Alan Greenspan over de EU en de €

8/10/2016 11:04:12 AM Richard van Tongeren 0 comment

Alan Greenspan over de Euro en EU.

Korte samenvatting van interview op CNBC met Alan Greenspan op 24 juni 2016.

Ik dacht dat periode sinds 19 oktober 1987 de slechtste was, toen zowel de Amerikaanse $ als de Dow Jones beiden met 23 % op 1 dag omlaag gingen, maar de huidige economische situatie vind ik nog slechter, zegt Alan Greenspan.

De € is het acute probleem. Terwijl de € en de Euro-zone zeer grote stappen waren in een beweging naar een Europese politieke integratie, is deze beweging “aan het mislukken”.

Als de balans van de FED (Federal Reserve Bank) in de VS onder enorme stress komt te staan dan staat de gehele VS met alle beschikbare activa garant voor de FED. Als de balans van de ECB (Europese Centrale Bank) onder enorme stress komt te staan wie staat er dan garant voor deze Bank?

Brexit is niet het einde van een aantal problemen, waarbij ik altijd gedacht heb dat de problemen zouden beginnen met de €. De € heeft een groot serieus probleem omdat het Zuidelijke deel van de Euro-zone financieel ondersteund wordt door het Noordelijke deel en de ECB (Europese Centrale Bank). Het financieel monetaire beleid is weliswaar nog de enig beschikbare mogelijkheid (only game in town) maar deze optie is nu impotent.

De krachten die de USA en Europa sturen zijn hetzelfde. Wat sinds 1965 aan de gang is, zowel in de USA als in Europa, is dat het Bruto binnenlandse totale spaarsaldo plus de uitgaven van de uitkeringen als percentage van het BNP (Bruto Nationaal Product) relatief constant zijn gebleven. De uitkeringen echter zijn de afgelopen jaren enorm gestegen hetgeen betekent dat het spaarsaldo als percentage van het BNP fors omlaag is gegaan. Dit leidt tot vermindering van de kapitaal investeringen dat een sleutel element is in de productie output p/uur en dat is :killing us". De sterke verlaging in de stijging van het reële inkomen en de productie output p/uur in geheel Europa, zorgt er in ieder land voor dat deze stijging tot stilstand komt. Reële inkomens stijgen niet en dat is een politiek probleem en kan niet op een eenvoudige manier opgelost worden.


0 reacties