Herhaalt Europa de fouten van de financiele crisis van de jaren 1930

06-11-2017 20:11 Richard van Tongeren 0 reacties

Dit is een "must read" artikel van Martin Armstrong over de Europese economie. Merkel heeft de Duitse opvatting over bezuinigingen aan Europa opgelegd op basis van haar ervaring, maar heeft de tegenovergestelde ervaring in de rest van Europa genegeerd dat geleid heeft tot de Schuldencrisis en de vele defaults van de andere landen die niet langer aan hun betalingsverplichtingen konden voldoen. De lessen van econoom Keynes en de gebeurtenissen in Groot-Brittannie en de VS van de jaren 1930 zijn totaal vergeten. Welke maatregelen moeten er genomen worden om het begin van deze economische nachtmerrie, met alle gevolgen vandien, te stoppen.

Zijn er in Europa voordelen te behalen met een Federatie?

21-02-2017 12:02 Richard van Tongeren 0 reacties

Men wil van Europa een Federatie maken naar Amerikaans voorbeeld. Behalve grote cultuurverschillen tussen Europa en de Verenigde Staten zijn er in Europa 24 officiële talen, in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar Engels de voertaal is. De voordelen van een Federatie in Europa zijn door deze cultuurverschillen en de problemen van deze “Toren van Babel” met 24 officiele talen in Europa veel kleiner dan in de Verenigde Staten. Biedt dit experiment, zeker gezien de enorme kosten, complexiteit en toenemende weerstand van de kiezers, aantoonbare voordelen?

Afschaffen contant geld; Welke consequenties heeft dit voor ons?

11-01-2017 17:01 Richard van Tongeren 0 reacties

Argumenten van regeringen voor het afschaffen van contant geld zijn; hoge kosten, bestrijden criminaliteit en terrorisme. Spelen er soms andere argumenten zoals; uitbannen zwart geld, onmogelijk maken van bank runs indien banken negatieve rente gaan heffen of als een bank in de financiële problemen komt (Bail-in)? Wanneer is het volledig afschaffen van contant geld pas mogelijk? Wat zijn mogelijke consequenties van het steeds meer vastleggen van gegevens over ons doen en laten?

Dalende economische welvaart en slecht leiderschap bedreigen de € en EU

13-12-2016 16:12 Richard van Tongeren 0 reacties

Hoge (jeugd)werkeloosheid en dalende economische welvaart veroorzaken altijd onrust en vervanging van politieke leiders. Een leiderschap bestaande uit 28 regeringsleiders maken de EU onbestuurbaar. Door de grote constructiefout kan de EURO uiteindelijk niet overleven. Deze politieke situatie en de financiële – en economische problemen bij het vervangen van de EURO kunnen het einde betekenen van de EU in de huidige vorm.

Bail-in wetgeving risico voor spaarders en banken-systeem

16-11-2016 12:11 Richard van Tongeren 0 reacties

Door nieuwe EU-wetgeving per januari 2016 kunnen (Spaar)rekeninghouders hun (deel)vermogen boven € 100.000 verliezen. Dit geldt ook voor Nederlandse Banken. Hoe staan de Europese Banken ervoor en hoe groot is het risico van een bail-in? Welke consequenties heeft een bail-in bij een grote bank, zoals Deutsche Bank en (Spaar)rekeninghouders halen massaal hun geld van de andere Banken?

Is Brexit positief of negatief voor Engeland?

02-11-2016 16:11 Richard van Tongeren 0 reacties

Belangrijke reden voor veel Engelse kiezers is hun soevereiniteit en willen dit niet langer delen met Brussel. De Engelse economie, 5e ter wereld, ontwikkelt zich positief in tegenstelling tot de negatieve voorspellingen en wat heeft de open grenzen in de EU Engeland opgeleverd. Hoe serieus zijn de dreigementen van EU leiders want het grote Engelse handelstekort is positief voor de EU export en Engeland is de grootste importeur van Duitse auto's. 

Europese Unie is met 28 leiders onbestuurbaar

26-10-2016 10:10 Richard van Tongeren 0 reacties

28 regeringsleiders vertegenwoordigen ieder een land met een eigen taal, cultuur, economie en wetgeving. Met zoveel verschillende talen, culturen en belangen is het praktisch onmogelijk om tot een coherent beleid te komen en de huidige calamiteiten adequaat aan te pakken. Kan een organisatie met 28 leiders, ieder met een vetorecht, uberhaupt overleven?

Nu extreem lage rente maar wanneer komt het kantelpunt?

16-10-2016 15:10 Richard van Tongeren 0 reacties

Door de vele onzekerheden vlucht het kapitaal in "veilige" (staats)obligaties en is er een lage tot zelfs negatieve rente. Wat gebeurt er als investeerders beginnen te begrijpen dat de volgende grote financiele crisis niet in het bedrijfsleven ligt maar bij de soevereine staten zelf en kapitaal UIT de (staats)obligaties vlucht waardoor deze koersen dalen en de rente stijgt. 

Het mislukte EU-ontwerp en de grote kloof tussen West - en Oost-Europa

06-10-2016 20:10 Richard van Tongeren 0 reacties

Sommige landen zijn lid van de EU, Eurozone en Schengen. Anderen zijn lid van de EU en het Schengengebied. Sommigen vormen een tweede-rangs groep en weer anderen blijven na jaren, ondanks beloftes, nog steeds kandidaat-lid. Deze verschillende mate van integratie en de grote economische kloof tussen Oost en West bedreigt de stabiliteit van het gehele EU-plan. Daarnaast begint het Schengenaccoord door de vluchtelingen crisis af te brokkelen.

De waanzin van negatieve rente

29-09-2016 14:09 Richard van Tongeren 0 reacties

Negatieve rente moet de burger dwingen meer te consumeren en bedrijven verleiden te investeren. Negatieve rente vernietigt de spaarrente inkomsten en ruineert het Banken - en Pensioen-systeem. Bedrijven investeren alleen als zij geld kunnen verdienen en, evenals de burgers, vertrouwen hebben in de toekomst. Niet consumeren maar produceren creeert welvaart.

Showing 1 to 10 of 13 news